Serveis Ecosistèmics de Proveïment

Els serveis ecosistèmics són la multitud de beneficis que la natura aporta a la societat. Fan possible la vida humana, com per exemple, proporcionant aliments nutritius i aigua potable; regulant les malalties i el clima; pol·linitzant els cultius, formant el sòl i oferint beneficis recreatius, culturals i espirituals.

Els beneficis materials que obtenen les persones dels ecosistemes són anomenats “Serveis Ecosistèmics de Proveïment”. Inclouen, per exemple, aigua, aliments, fusta i altres béns.

Imatge Serveis Ecosistèmics d’Abastiment

Molts serveis d’abastiment es comercialitzen en els mercats. No obstant això, en moltes regions rurals, les llars també depenen directament d’aquests serveis per a mantenir el seu estil de vida. En aquest cas, els serveis poden arribar a ser molt més valuosos del que reflecteixen els preus de mercat.