Serveis Ecosistèmics de Suport

Els serveis ecosistèmics són la multitud de beneficis que la natura aporta a la societat. Fan possible la vida humana, com per exemple, proporcionant aliments nutritius i aigua potable; regulant les malalties i el clima; pol·linitzant els cultius, formant el sòl i oferint beneficis recreatius, culturals i espirituals.

Proporcionar espais vitals per les plantes o els animals i conservar la biodiversitat de fauna i flora d’un espai és el que anomenem “Serveis Ecosistèmics de Suport”, que constitueixen la base de tots els ecosistemes i també dels altres serveis ecosistèmics.

Hortes de Santa Eugènia

Per tant, tot i dependre molt uns dels altres, aquest servei ecosistèmic resulta essencial per poder obtenir els altres beneficis de la natura.