Serveis Ecosistèmics de Regulació

Els serveis ecosistèmics són la multitud de beneficis que la natura aporta a la societat. Fan possible la vida humana, com per exemple, proporcionant aliments nutritius i aigua potable; regulant les malalties i el clima; pol·linitzant els cultius, formant el sòl i oferint beneficis recreatius, culturals i espirituals.

Alguns dels “Serveis Ecosistèmics de Regulació” que ens proporcionen els ecosistemes sans son: el manteniment de la qualitat de l’aire i del sòl, el control de les inundacions i malalties o la pol·linització de cultius.

Imatge pol·linització

Sovint son invisibles i en conseqüència, en la majoria de casos, no es consideren com a tal. Però quan es veuen malmesos o alterats, les pèrdues resultants poden ser molt importants i difícils de recuperar i és aquí quan ens adonem de la seva vàlua.