Serveis Ecosistèmics Culturals

Els serveis ecosistèmics són la multitud de beneficis que la natura aporta a la societat. Fan possible la vida humana, com per exemple, proporcionant aliments nutritius i aigua potable; regulant les malalties i el clima; pol·linitzant els cultius, formant el sòl i oferint beneficis recreatius, culturals i espirituals.

Els beneficis no materials que les persones obtenen dels ecosistemes es denominen “serveis culturals”.

Imatge paisatge serveis culturals

Aquests serveis comprenen l’experiència estètica, la identitat cultural i la relació espiritual amb l’entorn natural. Generalment, en aquest grup s’inclouen també algunes activitats lligades al turisme i les activitats recreatives.

Els serveis culturals estan estretament interconnectats i sovint estan relacionats amb els serveis de proveïment i de regulació, per exemple la pesca en petita escala no només té a veure amb els aliments i els ingressos, sinó també amb la forma de vida dels pescadors.