Avís legal

Associació de Naturalistes de Girona (ANG) Copyright (c). Reservats tots els drets.

El present web és propietat de Associació de Naturalistes de Girona (ANG). Queda prohibida la reproducció total o parcial sense l’autorització expressa de l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) i dels propietaris de les marques que hi apareixen.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es faci sense l’autorització expressa de l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) i/o dels propietaris de les marques, és una infracció que la legislació vigent castiga.

Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, propietat dels seus legítims titulars.

L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir-hi l’accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent. L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) rebutja les responsabilitats que es puguin derivar de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb les pàgines web de l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG).

L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es poden derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

Els usuaris d’aquestes pàgines queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguretat. L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) s’exonera de qualsevol responsabilitat derivada d’aquests fets. L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) adoptarà les mesures al seu abast per a la protecció de les dades personals dels usuaris i preservarà la privadesa. L’usuari autoritza a l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) per a l’obtenció o captura de dades relatives a la connexió, i eventualment a la utilització de fitxers de verificació o registre en el disc de l’usuari (galetes), solament a l’efecte de funcionament, seguretat i estadístiques, dades que en un eventual tractament de la informació seran dissociades de les dades de caràcter personal. Tot això, d’acord amb la normativa vigent a cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal, i en compliment d’aquesta normativa. Cap de les exempcions de responsabilitat contingudes aquí tenen per objecte limitar la responsabilitat de l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) de forma contrària a allò que disposen les normatives nacionals aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en què, en virtut de les dites normatives, no es poden excloure.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tot seguit us informem de la política de privacitat de l’Associació de Naturalistes de Girona, d’acord amb la normativa del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Entitat responsable

L’entitat responsable del tractament de les vostres dades personals és l’Associació de Naturalistes de Girona, amb domicili social al Passeig de la Devesa, núm. 41, de Girona, tel. 972 22 363 8 i adreça de correu electrònic info@paisatgessalvats.naturalistesgirona.org.

Persona responsable

La persona responsable de la protecció de dades és qui s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades; entre les seves funcions hi ha la de protegir les dades personals que hàgiu proporcionat a l’Associació de Naturalistes de Girona. Si teniu qualsevol dubte, consulta o petició sobre el tema, li podeu escriure a info@paisatgessalvats.naturalistesgirona.org.

Transparència

Des de l’Associació de Naturalistes de Girona intentem proporcionar als interessats una informació transparent i concisa, en un llenguatge clar i senzill, pel que fa tant a les condicions del tractament de les seves dades com a les respostes als exercicis dels seus drets.

Tractament i conservació de les dades personals

L’objectiu de l’Associació de Naturalistes de Girona té com a missió aconseguir canviar actituds i hàbits per tal de protegir el medi ambient, el territori i fomentar la justícia ambiental. Per aquest motiu, utilitzem les vostres dades personals exclusivament amb la finalitat de processar la seva consulta o petició.

Totes les dades es desen en els servidors de l’Associació de Naturalistes de Girona o contractats per aquesta, en territori espanyol.

Si ens comuniqueu que voleu deixar d’aparèixer en els nostres fitxers, us donarem de baixa del nostre llistat de correus electrònics i eliminarem tota aquella informació que no necessitem per completar les gestions administratives de l’Associació de Naturalistes de Girona.

Comunicació a tercers

No cedirem les vostres dades personals a tercers, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Drets ARCO

Els usuaris tenen reconeguts i poden exercir el drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o supressió i la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, mitjançant un missatge a info@paisatgessalvats.naturalistesgirona.org, o bé una comunicació dirigida a l’entitat (Passeig de la Devesa, núm.41 17001 Girona), acompanyant en aquest cas còpia del DNI o qualsevol altre mitjà vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat. Cliqueu a sobre per descarregar-vos el model de sol·licitud:

  • Dret d’Accés: podeu consultar les vostres dades personals incloses en els nostres fitxers.
  • Dret de Rectificació: podeu demanar-nos que modifiquem les vostres dades personals si són inexactes.
  • Dret de Cancel·lació o supressió: podeu demanar-nos que eliminem les vostres dades personals dels nostres fitxers.
  • Dret d’Oposició: podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades personals per part de l’Associació de Naturalistes de Girona, sempre que hi hagi un motiu legítim i fonamentat per fer-ho.

Darrera data d’actualització: 17 de gener de 2019